20161210_130750

V Pensylvánii, v USA, leží město, které po historické stránce znamená zlatý poklad. Řeč je o Filadelfii (anglicky Philadelphia), největšího města Pensylvánie, ve kterém byla podepsána Deklarace nezávislosti a které bylo po zhruba deset let hlavním městem USA. Filadelfie leží na soutoku dvou řek: Delaware a Schuylkill a nabízí turistům pohled do bohaté historie Severní Ameriky.

Indiáni a první kolonisté

Město zaujímá výhodnou strategickou polohu, ještě dříve, než vzniklo město samotné, využili půdu ve svůj prospěch indiáni kmene Lenape. Byli to převážně lovci, kterým vyhovovala poloha dvou řek Delaware a Schuylkill. Až do počátku 17. století měli indiáni oblast celou pro sebe bez obav a strachu před cizími vetřelci. V roce 1609 připlula po řece Delaware anglická loď HALF MOON a prozkoumávala oblast. O pár let později připlula další objevitelská loď, která se pozastavila u soutoku dvou řek. Teprve až v roce 1633 vznikla na místě dnešní Filadelfie první obchodní stanice. O pět let později připlula po řece Delaware švédská loď KALMER NICKEL s 24 osadníky po dvouměsíční cestě napříč Atlantikem. Po pár letech převzali pod svá křídla celou oblast Holanďané, kteří obchodovali s indiány a zakládali další obchodní stanice.

20161210_111554

„Otec Filadelfie“ William Penn

Kvaker William Penn, pocházející z Velké Británie, vyznával náboženství, které vzniklo během anglické revoluce. Díky tomu se dostal do vězení do londýnské pevnosti Tower. Za své osvobození může vděčit svému otci, který půjčil peníze anglickému králi Karlu II. Stuartovi. Král se rozhodl Williama Penna osvobodit, a aby splatit dluh vůči jeho otci, nabídl Williamovi půdu v Severní Americe. V roce 1682 odplul William Penn z Evropy do kolonie v Severní Americe. Po připlutí založil William Penn město Filadelfie a zemi pojmenoval Pensylvánie (anglicky Pennsylvania). Původně chtěl, aby se země jmenovala Sylvania, ale král si přál, aby bylo ve jménu země příjmení jeho otce Williama Penna staršího. Proto se země jmenuje Pensylvánie.

Založení města Filadelfie (Philadelphia)

Město Filadelfie je složeninou řeckých slov, jejichž název znamená „město bratrské lásky“. William Penn, který zažil Evropu během moru a požárů, chtěl vytvořit zelené město bez nemocí a náboženskou tolerancí. Naklonil si indiány, posílal jim dárky a učil se jejich řeč a dialekty. V roce 1701 vznikla jedna z důležitých dokumentů a to první pensylvánská ústava (Charter of Privileges), která zajišťovala obyvatelům mimo jiné náboženskou toleranci. Na začátku 18. století měla Filadelfie více jak 7 000 obyvatel.

Americká revoluce a Deklarace nezávislosti

V roce 1775 začala válka mezi koloniemi a Velkou Británii. Revoluční myšlenky započaly v době, kdy Francie přestala vojensky ohrožovat kolonie Severní Ameriky po vítězství nad Francouzi v roce 1763. Velká Británie zavedla Kolkový zákon, který stanovil povinnost lepit kolky na mnoho druhů zboží. Dalším zákonem bylo uvalení cla na běžně dovážené zboží do Ameriky. Anglie chtěla, aby kolonisté nesli náklady na obranu před Francouzi ve válce, která proběhla mezi léty 1754-1763. Díky tomu vznikla první opravdová revoluce, která je známá jako Americká revoluce za nezávislost. Den nezávislosti je v USA státním svátkem, slaví se každoročně 4. července a připomíná dobu 4. července roku 1776, kdy byla přijata Deklarace nezávislosti, kdy 13 amerických kolonií získalo nezávislost na Velké Británii.

20161210_132038

Místo, kam se vydat po stopách amerických dějin

Na místě, které se jmenuje Národní historický park nezávislosti (Independence National Historic Parc) najdete ty nejdůležitější body, které vás seznámí s dějinami Spojených států amerických. Za historický střed se považuje Síň nezávislosti (Independence Hall), ve které byla podepsána Deklarace nezávislosti. Hned za budovou se nachází náměstí Nezávislosti (Independence Square), na kterém byla poprvé čtena veřejně Deklarace nezávislosti. Místo, které byste neměli minout je pak Liberty Bell Center, které ukrývá mimořádný poklad amerických dějin a to Zvon svobody (Liberty Bell). Bronzový zvon dovezený z Londýna visel původně v Síni nezávislosti a vyzváněl při důležitých příležitostech. Ve Filadelfii byla sepsána rovněž americká ústava. Do doby, než byl vybudován Washington D.C., byla Filadelfie po New Yorku druhým hlavním městem USA (1790-1800).

20161210_101356

Tipy a rady na cestu

Návštěva Liberty Bell Center se Zvonem svobody je zdarma, stejně jako Síň nezávislosti. Než však vstoupíte do Síně nezávislosti na organizovanou prohlídku, je potřeba zajistit si vstupenku v návštěvnickém centru (Visitor Center). Z New Yorku se dostanete pohodlně do Filadelfie místními autobusy. Doporučuji koupit jízdenku s předstihem, doba jízdy trvá zhruba 2 hodiny. Z autobusového nádraží ve Filadelfii se dostanete do historického centra pohodlně pěšky.